Polityka prywatności

§ 1

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Serwisu jest:
  MULTIUBEZPIECZENIA RAFAŁ KOSTELECKI
  Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 66-300 Międzyrzecz
  Siedziba firmy, adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 66-300 Międzyrzecz
  tel. +48 733 452 047, e-mail: biuro@ubezpieczeniakostelecki.pl zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Serwisu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Serwisu z newslettera dostępnego na stronie Serwisu, dokonania rejestracji konta na stronie Serwisu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 5. Administrator może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Serwisu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Serwisu. Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: biuro@ubezpieczeniakostelecki.pl, numer telefonu: 733 452 047 lub osobiście w siedzibie Administratora.

§ 2

Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze każdego użytkownika Serwis zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Serwisu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 2. Serwis internetowy wykorzystuje niżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
  1. Stosujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” – użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
  2. Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
 3. Inne portale, w tym portale społecznościowe (np. Facebook), używają „ciasteczek” na stronie Serwisu do zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych
 4. W każdym wypadku użytkownik Serwisu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
 5. Dane zbierane automatycznie (takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika Serwisu) mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Serwisu, zbierania danych demograficznych użytkownikach Serwisu lub do personalizacji zawartości strony Serwisu.
 6. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 7. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro@ubezpieczeniakostelecki.pl.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie (także przez inne portale, w tym portale społecznościowe), niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności. Cookie policy